bph TANISI NASIL KONUR?

tanı ve tedavi

Doktorunuz tıbbi özgeçmişinizi öğrenip, prostatınızın parmakla muayenesini kapsayan fizik muayene yapacaktır. Muayene sırasında prostatın boyut, şekil ve sertliğini anlamak için parmağını kullanır.
Belirtileriniz dikkatlice değerlendirilip, kan ve idrar testleri yapılacak ve idrar akımınızın hızı üroflovmetri test ile ölçülecektir. Belirtileriniz dikkatlice değerlendirilip, ölçümlemeleriniz yapılacaktır

İyi huylu prostat tanısı için hangi testler yapılır?

– PSA testi
– İdrar testi ve idrar kültürü
– Üroflovmetri ölçümü
– İşeme sonrası kalan idrar (PMR)
– Mesane ve prostat ultrason muayenesi

“MAYO CLINIC Patient Care & Health Information Diseases & Conditions Benign prostatic hyperplasia (BPH)”

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH)

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Gözlemleyerek Bekleme

Gözlemleyerek bekleme politikası izlemeyi seçen hastalar, semptomlarda artış olmaması ya da cerrahi tedavi ile mutlak endikasyonların gelişmemesi koşuluyla 6’ncı ayda ve sonrasında yıllık olarak değerlendirilmelidir.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European
Association of Urology Guidelines Office.

Bitkisel Etkenli Farmakolojik Ürünler

Bitkisel etkenli ürünler diğer BPH tedavi seçenekleriyle kullanılabilir, ancak her hasta profili farklıdır kararınız öncesinde lütfen doktorunuza danışınız. Alt üriner sistem semptomlarının ve iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde bitkisel farmakolojik ürünlerin kullanımı Avrupa’da yıllardır önde gelen tedavilerden olmuş ve son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Serenoa repens gibi bazı bitkisel etkenlerle yapılan birkaç kısa çalışma ve bazı meta-analizler bileşiklerin önemli yan etkilere neden olmadan klinik etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir.

Crucial Advice to Help Reduce the Risk and Growth of BPH By: Mark A. Moyad, MD, MPH | Posted on: 23 Aug 2017
* Soo Liang Ooi et al., Serenoa repens for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Current Evidence and its Clinical Implications in Naturopathic Medicine, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–8.

Alfa-Blokör İlaç Tedavisi

Tedaviye verdikleri yanıtı belirlemek amacıyla, hastalar tedavinin ilk 6 haftasından sonra yeniden incelenmelidirler. Eğer hastalar rahatsızlık verici yan etkiler olmaksızın semptomatik rahatlama elde ederlerse, alfa-bloker tedavisine devam edilebilir. Hastalar, semptomlarda kötüleşme olmaması ya da cerrahi tedavi için mutlak endikasyonların gelişmemesi koşuluyla, 6. ayda ve sonra yıllık olarak yeniden değerlendirilmelidirler.

European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.

5-Alfa-Redüktaz Inhibitörleri ile Farmakolojik Tedavi

Tedaviye verdikleri yanıtı belirlemek amacıyla, hastalar tedavinin başlangıcından 12 hafta sonra ve 6’ncı ayda yeniden incelenmelidirler. Daha sonraki değerlendirme, diğer ilaç tedavisinde olduğu gibidir.

 European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office

Cerrahi Tedavi

Hastalar, cerrahi tedaviden sonra, histolojik bulguları tartışmak ve erken post-operatif morbidite (Cerrahi sonrası hastalık durumu) saptaması yapmak için 6 hafta içinde görülebilir. Nihai sonucu belirlemek için, uzun dönem takip 3’üncü aya planlanmaldır. Tedavinin başarısız olduğu hastalarda, basınç-akım analizini de kapsayan ürodinamik inceleme yapılmalıdır.”

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of
Urology Guidelines Office.

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ (BPH)

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Gözlemleyerek Bekleme

Gözlemleyerek bekleme politikası izlemeyi seçen hastalar, semptomlarda artış olmaması ya da cerrahi tedavi ile mutlak endikasyonların gelişmemesi koşuluyla 6’ncı ayda ve sonrasında yıllık olarak değerlendirilmelidir.

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.

Bitkisel Etkenli Farmakolojik Ürünler

Bitkisel etkenli ürünler diğer BPH tedavi seçenekleriyle kullanılabilir, ancak her hasta profili farklıdır kararınız öncesinde lütfen doktorunuza danışınız. Alt üriner sistem semptomlarının ve iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde bitkisel farmakolojik ürünlerin kullanımı Avrupa’da yıllardır önde gelen tedavilerden olmuş ve son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Serenoa repens gibi bazı bitkisel etkenlerle yapılan birkaç kısa çalışma ve bazı meta-analizler bileşiklerin önemli yan etkilere neden olmadan klinik etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir.

 Crucial Advice to Help Reduce the Risk and Growth of BPH By: Mark A. Moyad, MD, MPH | Posted on: 23 Aug 2017 * Soo Liang Ooi et al., Serenoa repens for Lower Urinary Tract Symptoms/Benign Prostatic Hyperplasia: Current Evidence and its Clinical Implications in Naturopathic Medicine, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–8.

Alfa-Blokör İlaç Tedavisi

Tedaviye verdikleri yanıtı belirlemek amacıyla, hastalar tedavinin ilk 6 haftasından sonra yeniden incelenmelidirler. Eğer hastalar rahatsızlık verici yan etkiler olmaksızın semptomatik rahatlama elde ederlerse, alfa-bloker tedavisine devam edilebilir. Hastalar, semptomlarda kötüleşme olmaması ya da cerrahi tedavi için mutlak endikasyonların gelişmemesi koşuluyla, 6. ayda ve sonra yıllık olarak yeniden değerlendirilmelidirler.

European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office.

5-Alfa-Redüktaz Inhibitörleri ile Farmakolojik Tedavi

Tedaviye verdikleri yanıtı belirlemek amacıyla, hastalar tedavinin başlangıcından 12 hafta sonra ve 6’ncı ayda yeniden incelenmelidirler. Daha sonraki değerlendirme, diğer ilaç tedavisinde olduğu gibidir.

 European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of Urology Guidelines Office

Cerrahi Tedavi

Hastalar, cerrahi tedaviden sonra, histolojik bulguları tartışmak ve erken post-operatif morbidite (Cerrahi sonrası hastalık durumu) saptaması yapmak için 6 hafta içinde görülebilir. Nihai sonucu belirlemek için, uzun dönem takip 3’üncü aya planlanmaldır. Tedavinin başarısız olduğu hastalarda, basınç-akım analizini de kapsayan ürodinamik inceleme yapılmalıdır.”

* European Association, U., European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. Vol. presented at the EAU Annual Congress Amsterdam 2020. 2020, Arnhem, The Netherlands: European Association of
Urology Guidelines Office.