BPH NEDİR

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ

bph nedir

Prostat büyümesi olarak da adlandırılan benign prostat hiperplazisi (prostat adenomu), erkekler yaş aldıkça sık görülen bir durum haline gelir. Genişlemiş bir prostat bezi, idrarın mesaneden dışarı akışını engellemek gibi rahatsız edici idrar semptomlarına neden olabilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek problemlerine neden olabilir.

Prostat büyümesi için ilaçlar, minimal invaziv tedaviler ve cerrahi dahil olmak üzere
birçok tedavi yöntemi vardır. En iyi seçeneği seçmek için siz ve doktorunuz belirtilerinizi, prostatınızın büyüklüğünü, sahip olabileceğiniz diğer sağlık durumlarını ve tercihlerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) normal idrar yaptığınız yolu etkileyebilir. Bu, büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yoluna baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar.

Belirtiler bazen hafif olabilir. Örneğin daha sık idrar yapma ihtiyacı hissedersiniz veya mesanenizi tam boşaltmanız güçleşebilir. Bu hafif belirtiler yaşlanma sürecinin hareket hafıza ve esneklikteki azalma gibi normal bir parçası olabilir. Belirtiler bazen çok rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir.

Tedavi edilmediği takdirde;
Erken teşhis ve tedavinin önemli olduğu iyi huylu prostat büyümesinin tedavisine geç kalındığında böbrek yetmezliği, mesane taşları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, hatta mesane taşlarına bağlı olarak mesanede oluşabilecek kronik irritasyonlara bağlı mesane kanserleri gelişebilmektedir.

bph nedir

Prostat büyümesi olarak da adlandırılan benign prostat hiperplazisi (prostat adenomu), erkekler yaş aldıkça sık görülen bir durum haline gelir. Genişlemiş bir prostat bezi, idrarın mesaneden dışarı akışını engellemek gibi rahatsız edici idrar semptomlarına neden olabilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek problemlerine neden olabilir.

Prostat büyümesi için ilaçlar, minimal invaziv tedaviler ve cerrahi dahil olmak üzere birçok tedavi yöntemi vardır. En iyi seçeneği seçmek için siz ve doktorunuz belirtilerinizi, prostatınızın büyüklüğünü, sahip olabileceğiniz diğer sağlık durumlarını ve tercihlerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH) normal idrar yaptığınız yolu etkileyebilir. Bu, büyüyen prostatın, mesane çıkışında idrar yoluna baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar.

Belirtiler bazen hafif olabilir. Örneğin daha sık idrar yapma ihtiyacı hissedersiniz veya mesanenizi tam boşaltmanız güçleşebilir. Bu hafif belirtiler yaşlanma sürecinin hareket hafıza ve esneklikteki azalma gibi normal bir parçası olabilir. Belirtiler bazen çok rahatsız edici olabilir ve yaşam kalitenizi olumsuz etkileyebilir.

Tedavi edilmediği takdirde;
Erken teşhis ve tedavinin önemli olduğu iyi huylu prostat büyümesinin tedavisine geç kalındığında böbrek yetmezliği, mesane taşları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, hatta mesane taşlarına bağlı olarak mesanede oluşabilecek kronik irritasyonlara bağlı mesane kanserleri gelişebilmektedir.

risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörü, bir hastalık veya rahatsızlığa yakalanma olasılığını arttırır. BPH riski, sahip olduğunuz risk faktörlerinin sayısı ile artar. Doktorunuz, risk faktörleriniz ve bunları azaltmanın yolları hakkında size yol gösterebilir. Aşağıda listelenen risk faktörleri olsun veya olmasın İyi huylu prostat büyümesi (BPH)’a sahip olmak mümkündür.

Yaş
BPH’ın oluşumu ve gelişiminde yaş artışı önemli rol oynamaktadır. 45 yaş ve üzeri erkeklerde gelişimi
gözlemlenmektedir.

Lim KB. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

Ailenin BPH Geçmişi
BPH’ın oluşumu ve gelişiminde genetik önemli rol
oynamaktadır.* Ailesinde prostat büyümesi öyküsü olan erkeklerin, iyi huylu prostat büyümesi gelişimi açısından artmış risk altında olabileceği düşünülmektedir.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:

Metabolik Sendrom
Metabolik sendrom; hipertansiyon, glukoz intoleransı / insülin direnci ve obezite içeren durumları ifade eder.

Önemi, artan metabolik ve kardiyovasküler hastalık
riskleriyle ilişkili olduğu için giderek daha fazla kabul
görmektedir. Bu metabolik sapmalar erkeklerde benign prostat hiperplazisi (prostat adenomu) ve alt idrar yolu semptomlarının (LUTS) gelişmesine yol açabilir.

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

Kalp Krizi
İyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve alt idrar yolu semptomları (AİYS) olan hastalar, genel popülasyona göre oldukça yüksek kardiyovasküler hastalık oranına sahiptir.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099


Yaşam Stili
Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinin prostat büyümesinin gelişimini önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir.
Değişen demografik profil ve hemen hemen tüm toplumlarda giderek yaşlanan nüfus ile İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) daha da yaygınlaşması öngörülmektedir.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099

risk faktörleri nelerdir?

Risk faktörü, bir hastalık veya rahatsızlığa yakalanma olasılığını arttırır. BPH riski, sahip olduğunuz risk faktörlerinin sayısı ile artar. Doktorunuz, risk faktörleriniz ve bunları azaltmanın yolları hakkında size yol gösterebilir. Aşağıda listelenen risk faktörleri olsun veya olmasın İyi huylu prostat büyümesi (BPH)’a sahip olmak mümkündür.

Yaş
BPH’ın oluşumu ve gelişiminde yaş artışı önemli rol oynamaktadır. 45 yaş ve üzeri erkeklerde gelişimi gözlemlenmektedir.

Lim KB. Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian J Urol. 2017;4(3):148-151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

Metabolik Sendrom
Metabolik sendrom; hipertansiyon, glukoz intoleransı / insülin direnci ve obezite içeren durumları ifade eder.

Önemi, artan metabolik ve kardiyovasküler hastalık riskleriyle ilişkili olduğu için giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu metabolik sapmalar erkeklerde benign prostat hiperplazisi (prostat adenomu) ve alt idrar yolu semptomlarının (LUTS) gelişmesine yol açabilir.

Ngai HY, Yuen KS, Ng CM, Cheng CH, Chu SP. Metabolic syndrome and benign prostatic hyperplasia: An update. Asian J Urol. 2017 Jul;4(3):164-173. doi: 10.1016/j.ajur.2017.05.001. Epub 2017 May 25. PMID: 29264226; PMCID: PMC5717972.

Ailenin BPH Geçmişi
BPH’ın oluşumu ve gelişiminde genetik önemli rol oynamaktadır.* Ailesinde prostat büyümesi öyküsü olan erkeklerin, iyi huylu prostat büyümesi gelişimi açısından artmış risk altında olabileceği düşünülmektedir.**

*Lim, Kok Bin (2017). Epidemiology of clinical benign prostatic hyperplasia. Asian Journal of Urology, 4(3), 148–151. doi:10.1016/j.ajur.2017.06.004

**Roberts RO, Rhodes T, Panser LA, Girman CJ, Chute CG, Guess HA, Oesterling JE, Lieber MM, Jacobsen SJ. Association between family history of benign prostatic hyperplasia and urinary symptoms: results of a population-based study. Am J Epidemiol. 1995 Nov 1;142(9):965-73. doi:

Kalp Kirizi
İyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve alt idrar yolu semptomları (AİYS) olan hastalar, genel popülasyona göre oldukça yüksek kardiyovasküler hastalık oranına sahiptir.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099


Yaşam Stili
Değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinin prostat büyümesinin gelişimini önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir.
Değişen demografik profil ve hemen hemen tüm toplumlarda giderek yaşlanan nüfus ile İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) daha da yaygınlaşması öngörülmektedir.

Omer Faruk Karatas; Omer Bayrak; Ersin Cimentepe; Dogan Unal (2010). An insidious risk factor for cardiovascular disease: Benign prostatic hyperplasia. , 144(3), 1–.doi:10.1016/j.ijcard.2009.03.099